Comedy-Chat.Ru:
:
· 14.06.2009

:
· 00:00 ()
· 01:00
· 02:00
· 03:00
· 04:00
· 05:00
· 06:00
· 07:00
· 08:00
· 09:00
· 10:00
· 11:00
· 12:00 ()
· 13:00
· 14:00
· 15:00
· 16:00
· 17:00
· 18:00
· 19:00
· 20:00
· 21:00
· 22:00
· 23:00

14.06.2009 - 13:00

byb0chka, BaksBany>
klybnichka_19, ssx>
, Loveress> , 2 !!!!
Ace_hunteR, Last Omen> , ?
Last Omen,
, ssx . :
, ssx . :
VIPDAMA, HooLiGanS> ...
byb0chka, BaksBany>
klybnichka_19, Last Omen> ??????
Loveress, , )))))))
@@, RainGirl> ! ! ! !
Loveress, > ))
, Loveress> ?[13:00:57]
Pussycat, T-pain> =)))))))))))
BaksBany, byb0chka> 1 1 1 3
Ace_hunteR, @> [13:01:07] ? ?
Last Omen, klybnichka_19> , , , , ,
T-pain, Pussycat> ?? ?
RainGirl, @@> , " "?
@, Ace_hunteR>
, Loveress> ?[13:01:35]
BaksBany,
, Napoleon> 12..
Loveress, > ... ... 4-...
Ace_hunteR, @> -)
BaksBany, [13:01:54]
BaksBany, 3
Last Omen, @>
@, Last Omen>
BaksBany, [13:02:35]
, HooLiGanS> ?)
Last Omen, @> ,
VIPDAMA, Last Omen>
@, Last Omen>
Napoleon, > ?:))))
BaksBany, [13:03:19] )
@@, RainGirl> !)
byb0chka, ˸s208$411>
@, [13:03:41]
BaksBany, 1
@@, RainGirl> !
BaksBany, [13:05:04] 1
@, [13:05:11] ...
Last Omen, [13:05:21] , (
, VIPDAMA>
VIPDAMA, > ??
BaksBany, >
@, [13:05:52] [13:05:58]
, > ! !
, VIPDAMA> [13:05:58] ?
VIPDAMA, > ??
BaksBany, Last Omen> " "
BaksBany, [13:06:51 ]
VIPDAMA, s208$411> ?
byb0chka, - ?
madcap, T-pain> T-pain,, ?
, Napoleon> ))
Last Omen, @> ... ... .. .. )
T-pain, madcap> ??
RainGirl, @@> ...
BaksBany, [13:07:44] 3
@, Last Omen> ...
Last Omen, [13:08:04]
Last Omen, @>
T-pain, madcap>
byb0chka, Last Omen> ?
@, Last Omen>
Last Omen, byb0chka> -)))))))))))))))))
@@, RainGirl> ?
@, [13:08:52]
BaksBany, Last Omen> ?
byb0chka, klybnichka_19, >
VIPDAMA, > ?
@, Last Omen> ?
madcap, T-pain> ,,
klybnichka_19, byb0chka> ??????
@, Last Omen>
, VIPDAMA> )) )
byb0chka, >
BaksBany, [13:09:55] ........
T-pain, madcap> .. ??
RainGirl, Claire Ipswitch> ))
@, Last Omen>
@@, RainGirl> ?
VIPDAMA, > ??
madcap, T-pain> ? ? ..
RainGirl, @@> ... 300....
Claire Ipswitch, RainGirl> ) ?
@, Last Omen>
, VIPDAMA> ???
BaksBany, 4 !!!!!!! ......... !!!!!!!! !!!!!!!!!!! by ...
VIPDAMA, @>
Napoleon, > ?=)
, ****** ***
BaksBany, __> [13:11:17]
VIPDAMA, > ??
RainGirl, Claire Ipswitch> ))) ? ?
, VIPDAMA> ))
VIPDAMA, @>
__, BaksBany>
VIPDAMA, >
@, BaksBany> ?
byb0chka,
BaksBany, @>
VIPDAMA, > ?? ??
@, BaksBany> .....
RainGirl, @@> , 20,?
, VIPDAMA> .. )))
@, BaksBany>
Claire Ipswitch, RainGirl> .... ... ??
klybnichka_19, ????????
VIPDAMA, > .. ??
VIPDAMA, klybnichka_19> ..
__, BaksBany> .. .. ?
RainGirl, Claire Ipswitch>
byb0chka, klybnichka_19> ?
, VIPDAMA> ..
_, > ?
@, BaksBany>
T-pain, >
__, _>
Last Omen, BaksBany> ?
T-pain, _>
, >
Claire Ipswitch, flesh, @> ) ?
Last Omen, BaksBany> )
_, T-pain> !
BaksBany, Last Omen> 7 00
@, BaksBany> .....
_, Claire Ipswitch>
, Loveress> -
@, BaksBany>
__, VIPDAMA> ?
__, BaksBany>
@, BaksBany>
Claire Ipswitch, RainGirl> ... ...... ....
Loveress, .......
Claire Ipswitch, _> , ... ?
Last Omen, @> ,
BaksBany, @> 3 ?
byb0chka, ?
, HooLiGanS> ))
byb0chka, klybnichka_19> !
BaksBany, __> 6
, Napoleon> ??
Napoleon, > ?:)))))
T-pain, VIPDAMA> ?? ?? ?
Claire Ipswitch, flesh> ......
VIPDAMA, T-pain> ??
BaksBany, Last Omen>
_, Claire Ipswitch> -, , ,-, ,
klybnichka_19, ?????????
, Napoleon>
Claire Ipswitch, Last Omen> [13:18:05] ...
@, BaksBany> ... ...
Napoleon, > o
Last Omen, Claire Ipswitch> )
, Napoleon> ..
VIPDAMA, ool> ??
@, BaksBany>
T-pain, VIPDAMA> ??
Claire Ipswitch, _> , .... ...... ))) )
BaksBany, Last Omen>
Napoleon, > ooo o
T-pain, VIPDAMA> ..
__, BaksBany>
byb0chka, klybnichka_19>
Last Omen, BaksBany> .. )
Claire Ipswitch, Last Omen> -.... .... , ....
VIPDAMA, T-pain> ..
byb0chka, - ?
__, VIPDAMA> )))
_, Claire Ipswitch> , , ... ,
VIPDAMA, ool> !!
BaksBany, Last Omen>
klybnichka_19, byb0chka> ,
__, BaksBany> ? [13:20:41]
T-pain, VIPDAMA>
Mon_Amour, > . . ?
, Last Omen . :
, Napoleon>
Mon_Amour, MDMAjustice, Neta> . ?
@, BaksBany> - ?
byb0chka, klybnichka_19> .........
VIPDAMA, T-pain> ??
Ace_hunteR, ,
, klybnichka_19>
VIPDAMA, VIPDAMA> ??
Claire Ipswitch, _> ... ... ... ?
@, Last OmenLast OmenLast OmenLast OmenLast OmenLast OmenLast OmenLast OmenLast OmenLast Omen
__, Napoleon>
@, BaksBany> ..
, Mon_Amour> . !
klybnichka_19, byb0chka> , , , . !
Napoleon, __> oo, :))))
Mon_Amour, > ... .
__, Napoleon>
ool, T-pain>
byb0chka, klybnichka_19>
Neta, Mon_Amour> , ?
T-pain, ool> ?? ??
Mon_Amour, [13:23:30] ??? )))
Last Omen, @> )
@, Last Omen>
m@loy, __> ?
Claire Ipswitch, _> ... .. ?
Mon_Amour, Neta> ??? . .
VIPDAMA, ool>
Napoleon, > o??
klybnichka_19, byb0chka> " ?????????????
_, Claire Ipswitch> , ))) ?
ool, T-pain, VIPDAMA> ?
Last Omen, @> .. - ..
, Napoleon>
Neta, Mon_Amour> , ))) )))
Napoleon, > o o ?
Last Omen, @> -)
byb0chka, klybnichka_19>
m@loy, __> 1 ?
, Mon_Amour> . .
Last Omen, @> -
, Chery, @@> ?
klybnichka_19, byb0chka> , ??????
, Napoleon> ?
Last Omen, @> )
Last Omen, @>
Last Omen, @>
VIPDAMA, T-pain>
Mon_Amour, Neta> , ?
@, Last Omen>
Last Omen, @> \ .. (
byb0chka, klybnichka_19> !!!!!!!!!! !
Claire Ipswitch, _> .... .... ?
T-pain, ool>
@, Last Omen> ...
Napoleon, > ?
, Chery> ...
Neta, Mon_Amour> , , ..))
VIPDAMA, T-pain> ..
Last Omen, @>
, Napoleon>
@@, > ? ?
m@loy, __> ? !
Last Omen, @> )
VIPDAMA, ool>
Napoleon, > o :)
byb0chka, > 2
klybnichka_19, byb0chka> ! , , , !?
, @@> .. .... ....
@, Last Omen> ?
m@loy, __> [13:27:48]
ool, VIPDAMA> ?
T-pain, VIPDAMA> ?? ??
_, Claire Ipswitch> , ?? , - ? , , , , , ., ...
klybnichka_19, nikolaj1234> !
Last Omen, @> )
, Chery> .. ...
byb0chka, klybnichka_19>
VIPDAMA, T-pain> ..
@@, > !
byb0chka, nikolaj1234>
nikolaj1234, klybnichka_19>
klybnichka_19, byb0chka> , ,
VIPDAMA, ool> ?? ??
, Chery> ... ... ..
klybnichka_19, nikolaj1234>
VIPDAMA, _____> .. ??
MDMAjustice, Mon_Amour> [13:29:15] .....
byb0chka, klybnichka_19>
@, Last Omen>
_____, VIPDAMA> , ?
klybnichka_19, byb0chka>
Last Omen, @> ,
byb0chka, nikolaj1234>
T-pain, VIPDAMA> .. ??
byb0chka, klybnichka_19> ?
klybnichka_19, nikolaj1234> ,
Claire Ipswitch, > Last Omen @ - .......
_____, Claire Ipswitch> [13:30:22]
nikolaj1234, klybnichka_19, byb0chka>
BaksBany, [13:30:22]
Last Omen, > [13:30:22] ,
@@, _____>
byb0chka, nikolaj1234, klybnichka_19> ?
, @, , _____, , _, , , , veroni4ka, pussycat, isabel, new_style_night, claire ipswitch, chery>
T-pain, VIPDAMA> ..
__, BaksBany> [13:30:47]
Mon_Amour, MDMAjustice> ?
Napoleon, , > o o
klybnichka_19, nikolaj1234, byb0chka> ! ?
Last Omen, 15/12/2007, 22:06 @ Last Omen - !
MDMAjustice, Mon_Amour> [13:31:39] ... -...
VIPDAMA, > ?? ?? ??
, Napoleon> ..
Mon_Amour, MDMAjustice> ? ?
, Napoleon>
VIPDAMA, Last Omen> 2
klybnichka_19, nikolaj1234>
MDMAjustice, Mon_Amour> [13:32:11] ...
nikolaj1234, klybnichka_19>
Last Omen, .. ,
byb0chka, klybnichka_19>
VIPDAMA, >
byb0chka, nikolaj1234>
Mon_Amour, > .))
MDMAjustice, > [13:32:47] ...
_____, Ace_hunteR> ?
klybnichka_19, byb0chka> !? . ?
Claire Ipswitch, _> ... .. ... ... ...... , ..... ..... ? .... ... ..... ! ... .....
nikolaj1234, byb0chka>
Krab, .
VIPDAMA, ool> ..
_____, Ace_hunteR> ....
klybnichka_19, nikolaj1234>
@, Last Omen> [13:32:28] [13:32:37]
Ace_hunteR, _____> ?
nikolaj1234, klybnichka_19>
_____, Ace_hunteR> ... ?
VIPDAMA, >
byb0chka,
, VIPDAMA> 8 !
klybnichka_19, nikolaj1234>
VIPDAMA, > ??
byb0chka, nikolaj1234>
Ace_hunteR, _____> ?
Last Omen,
_____, VIPDAMA> [13:34:13] ???
nikolaj1234, byb0chka, klybnichka_19>
Mon_Amour, > . ?
VIPDAMA, > !!
@, Last Omen> ?
byb0chka, klybnichka_19> !!!!!!!!!!!!!!!
_____, Ace_hunteR> ....
Last Omen, @>
, VIPDAMA>
Mon_Amour, > .
klybnichka_19, nikolaj1234> ,
VIPDAMA, >
_, Claire Ipswitch> )
Isabel, > John Berry
Last Omen, @> , )
@, Last Omen> ..
byb0chka, nikolaj1234>
_, valet 78> , ((
nikolaj1234, klybnichka_19>
T-pain, > ** ??
@, Last Omen>
Last Omen, @> ..
byb0chka, nikolaj1234>
@, Last Omen>
klybnichka_19, nikolaj1234> ! ,
VIPDAMA, T-pain> !!
, VIPDAMA> !
T-pain, VIPDAMA> ?? ??
@, Last Omen>
Claire Ipswitch, _> .... .... ! ..... ... ... .... !.. , - ...
VIPDAMA, > ??
Last Omen, @>
byb0chka, byb0chka, klybnichka_19>
, T-pain> !!!!!!!!!
VIPDAMA, > !!
nikolaj1234, byb0chka>
Mon_Amour, ..
BaksBany, 3 3
klybnichka_19, byb0chka> , ,
VIPDAMA, Last Omen> ?? ..
Last Omen, [13:37:45] )
byb0chka, nikolaj1234> ?
nikolaj1234, klybnichka_19, byb0chka>
klybnichka_19, nikolaj1234> . 쳺
, VIPDAMA> ! 5 !
BaksBany, [13:38:12]
byb0chka, klybnichka_19> !
VIPDAMA, > !!
klybnichka_19, nikolaj1234>
VIPDAMA, > ..
byb0chka, nikolaj1234> ?
@, [13:38:09] [13:38:36] [13:38:43]
VIPDAMA, > ..
byb0chka, nikolaj1234> ?
klybnichka_19, nikolaj1234> 25, 12
VIPDAMA, @> ???
_, Claire Ipswitch> (( , , ,, ... , , !
nikolaj1234, klybnichka_19, byb0chka>
VIPDAMA, > ??
byb0chka, klybnichka_19> ?
_____, > ,
@, VIPDAMA> .. ..
byb0chka, nikolaj1234> ?
BaksBany, Last Omen>
Isabel, > ...
Chery, VIPDAMA>
Last Omen, BaksBany>
klybnichka_19, byb0chka> , ?
nikolaj1234, byb0chka>
BaksBany, [13:40:31] Last Omen
@, [13:40:47] ..
VIPDAMA, @> ??
byb0chka, klybnichka_19>
VIPDAMA, @> ??
klybnichka_19, byb0chka> , ?
VIPDAMA, @> ??
@, VIPDAMA> .. 5-6
Claire Ipswitch, _> .. ... , .... ..... ... !..
byb0chka, klybnichka_19> 3
klybnichka_19, pariryram> ????????????
VIPDAMA, @> - ??
m@loy, Last Omen> (13:41:18) : Last Omen "/" ???
, nikolaj1234> . . .
nikolaj1234, Veroni4kA>
_, Claire Ipswitch>
byb0chka, klybnichka_19>
SAITING, > PUSYCAT
KreveDka, BaksBany> ,
VIPDAMA, @> .. ??
klybnichka_19, byb0chka> ,
BaksBany, KreveDka> ?
byb0chka, klybnichka_19>
, nikolaj1234> ?
@, VIPDAMA>
KreveDka, BaksBany> ......
Claire Ipswitch, _> ....
byb0chka, klybnichka_19>
nikolaj1234, >
@, VIPDAMA>
VIPDAMA, @>
eKONOM1K, nikolaj1234>
Claire Ipswitch, T-pain> ......
, nikolaj1234> .
nikolaj1234, > ,
, Loveress> , !!!
SAITING, PUSYCAT
VIPDAMA, @> -
T-pain, VIPDAMA> ??
@, VIPDAMA> [13:44:40]
VIPDAMA, T-pain>
eKONOM1K,
KreveDka, BaksBany> ,. .
Loveress, > ??
VIPDAMA, @> - ??
eKONOM1K,
VIPDAMA, > ..
nikolaj1234, eKONOM1K> ,
, VIPDAMA> . .
Mon_Amour, [13:46:18] ???? - !!
nikolaj1234, >
VIPDAMA, @> .. .. ?
, nikolaj1234>
nikolaj1234, >
eKONOM1K, ( )
eKONOM1K, (
eKONOM1K, ( )
nikolaj1234, eKONOM1K>
, nikolaj1234> .
Loveress, > ,
VIPDAMA, @> ... ... ..
@, VIPDAMA>
nikolaj1234, > ,
, Loveress> , .
, nikolaj1234> ?
VIPDAMA, @> ?
T-pain, STAR> .. ??
, nikolaj1234>
VIPDAMA, @> .. ?
STAR, T-pain> ) ..
nikolaj1234, > ,
T-pain, STAR>
, nikolaj1234>
STAR, VIPDAMA> )) ???
STAR, T-pain> ..
T-pain, @> ??
nikolaj1234, >
@, T-pain>
T-pain, STAR> ??
STAR, > .. ) ..
madcap, > , . 2
byb0chka, klybnichka_19> ?
VIPDAMA, STAR> ..
madcap, > , , ?
VIPDAMA, STAR> .. ??
STAR, VIPDAMA> .....
madcap, )> !
STAR, VIPDAMA>
nikolaj1234, >
, nikolaj1234> . .
VIPDAMA, STAR>
STAR, VIPDAMA>
T-pain, STAR, VIPDAMA> !!
VIPDAMA, STAR> ???
T-pain, STAR> ..
STAR, T-pain, VIPDAMA> -.. , ,
madcap,
Guerlain, VIPDAMA, nikolaj1234, )> )
STAR, T-pain>
nikolaj1234, Guerlain> ,
VIPDAMA, STAR> ..
STAR, @@> )) ??
madcap, ! !!!
VIPDAMA, @> ..
STAR, VIPDAMA> ......
VIPDAMA, STAR> !! ..
Guerlain, )> )
klybnichka_19, Frs41> , ,
VIPDAMA, _2>
@@, STAR> !
), _> . ?
), Guerlain> )))))))))))))))))))))))))))))))))
_2, T-pain>
RainGirl, @@> !)))
nikolaj1234, > ,
_2, T-pain>
byb0chka, klybnichka_19> ?
, _2, VIPDAMA> !
RainGirl, m@loy> , ?))
STAR, VIPDAMA> ))
_2, T-pain>
_2, T-pain> (((
STAR, VIPDAMA> ??
KreveDka, > . *