Comedy-Chat.Ru:
:
· 21.06.2009

:
· 00:00 ()
· 01:00
· 02:00
· 03:00
· 04:00
· 05:00
· 06:00
· 07:00
· 08:00
· 09:00
· 10:00
· 11:00
· 12:00 ()
· 13:00
· 14:00
· 15:00
· 16:00
· 17:00
· 18:00
· 19:00
· 20:00
· 21:00
· 22:00
· 23:00

21.06.2009 - 01:00

, antoshka> ,
FOREVER, vedmo4ka, __>
vedmo4ka, O4arovashka> [00:59:53] )))
, O4arovashka> [00:59:53]
, > , - ,
, >
, > !
, > , , - ,
Stoned Raider, > , , ?...
FOREVER, vedmo4ka> ?
vedmo4ka, Stoned Raider> [01:01:12] .... ... ...((((((
Stoned Raider, vedmo4ka> ? )
Loveress, > - ... ! ! !
vedmo4ka, FOREVER> ... .... ???
vedmo4ka, Stoned Raider> [01:02:22] .... .... )))
Loveress, CaFFedRa, , omna>
FOREVER, vedmo4ka> ) .. ) ...
vedmo4ka, FOREVER> ........ !!!!!!!
, > )))) ))))
O4arovashka, konfetik, LuluMinari>
__, > , !
vedmo4ka, [01:04:25] .... .....
Stoned Raider, vedmo4ka> )))
Loveress, LuluMinari, O4arovashka, Ayrus> ! )))
, vedmo4ka, __>
vedmo4ka, FOREVER> !!!!!!
O4arovashka, vedmo4ka> o o
Stoned Raider, > ! !!!
vedmo4ka, Stoned Raider> ..... )))) ))) ))
vedmo4ka, O4arovashka> , .....
rino, ******
O4arovashka, vedmo4ka> O o o o o
LuluMinari, .. .. ,
Stoned Raider, Stoned Raider> , , - , ))), ?)))
, ...
O4arovashka, FOREVER> ooooooooooooo o oo
Stoned Raider, Loveress, vedmo4ka> [01:06:37 ]
, rino> ?
vedmo4ka, FOREVER> .... ..... 3.... ... ....
O4arovashka, LuluMinari> [01:06:36] ?
omna, )
Stoned Raider, Loveress> [01:06:52 ] )
FOREVER, O4arovashka> ?
vedmo4ka, LuluMinari>
LuluMinari, O4arovashka> ..
FOREVER, vedmo4ka>
Plysheviy, LuluMinari> - , - ))
__, LuluMinari> [01:07:23]
LuluMinari, vedmo4ka>
LuluMinari, __> [01:07:43]
FOREVER, O4arovashka>
Ponshe, FOREVER>
vedmo4ka, Stoned Raider> ))) ... ))) - )))
FOREVER, Ponshe> ?^^
LuluMinari, ..
__, LuluMinari> ,
, CaFFedRa> , ..
LuluMinari, __> ..
FOREVER, vedmo4ka>
, !
vedmo4ka, FOREVER> ?
vedmo4ka, O4arovashka> [01:09:39] ?
FOREVER, vedmo4ka> _
vedmo4ka, Stoned Raider> )))
O4arovashka, vedmo4ka> o o o
vedmo4ka, FOREVER> ???
Ponshe, FOREVER> ,)))))
Stoned Raider, vedmo4ka> )))
vedmo4ka, FOREVER> [01:11:05] )))))
vedmo4ka, FOREVER> .... )))) )))) ))))
Ponshe,
, >
FOREVER, vedmo4ka> _) )
FOREVER, vedmo4ka>
,
, ! , ,- . .
vedmo4ka, FOREVER> ?????
rino,
FOREVER, vedmo4ka> ,
Ponshe, FOREVER> [01:12:50] ))))
Stoned Raider, > ... ...
vedmo4ka, FOREVER> [01:14:06] ... ))) ))))
FOREVER, Ponshe> ? ) ))
vedmo4ka, FOREVER> [01:15:05] .....
vedmo4ka, FOREVER> , )))
FOREVER, vedmo4ka> ..)
, konfetik> ))) ?)))
Stoned Raider, > Universal Religion: Chapter 3 (Mixed By Armin van Buuren)
__, )))> !
konfetik, > ?
vedmo4ka, FOREVER> [01:16:46] ??? )))
FOREVER, vedmo4ka> ..
__, )))> !
Stoned Raider, > Armin van Buuren - A State of Trance 2009?
vedmo4ka, FOREVER> [01:18:55] ))))) !!!!! ??? )))))
vedmo4ka, FOREVER> ... ... ))) )
FOREVER, vedmo4ka> )
alik, katenokv>
zaets, FOREVER> , ?
, KatenokV> ,
vedmo4ka, FOREVER> ???
Stoned Raider, > Paul van Dyk - In Between (2007)
, vedmo4ka
FOREVER, zaets> ?
zaets, FOREVER> ,
, KatenokV> ?
vedmo4ka, FOREVER> ))) )))
vedmo4ka, Stoned Raider> [01:22:27] ))))))
zaets, FOREVER> , ,
KatenokV, >
Stoned Raider, vedmo4ka> )))
braunschweig, > ! !!!
FOREVER, zaets> ?
vedmo4ka, Stoned Raider> ))))
zaets, FOREVER>
Stoned Raider, vedmo4ka> )))
braunschweig, aventa> !
vedmo4ka, Stoned Raider> )))))
braunschweig, aventa>
oscerovashcka, ızvını eslı scestno ya v pervoy raz ya ne znayu dace s scego nascat
FOREVER, >
Stoned Raider, > , ... -
vedmo4ka, FOREVER> ))) ))) ....))) )))
braunschweig, aventa> )))) ?
FOREVER, vedmo4ka>
FOREVER, > ?
FOREVER, vedmo4ka> .. ....
FOREVER, > [01:26:12]
braunschweig, vedmo4ka> ?
braunschweig, vedmo4ka> ?
vedmo4ka, FOREVER> ))))
aventa, braunschweig> ?
FOREVER, vedmo4ka>
vedmo4ka, braunschweig> , )))) )))))
FOREVER, zaets> 0
aventa, braunschweig>
vedmo4ka, FOREVER> [01:27:55] ???
vedmo4ka, > )))))
braunschweig, vedmo4ka>
alik, katenokv>
, . : [01:28:45]
FOREVER, vedmo4ka>
braunschweig, aventa> ) ?
aventa, braunschweig> [01:28:38] ?!
, diseas ""
braunschweig, aventa>
vedmo4ka, FOREVER> [01:29:03] ? ))))
aventa, braunschweig>
aventa, braunschweig>
FOREVER, vedmo4ka>
vedmo4ka, FOREVER> ..... - )))
braunschweig, aventa> ?
aventa, braunschweig> ..
vedmo4ka, braunschweig> )) )))
aventa, braunschweig> [01:30:29]
braunschweig, aventa> ?
FOREVER, vedmo4ka>
vedmo4ka, > ))))
aventa, braunschweig>
vedmo4ka, FOREVER> ))) ))))
FOREVER, > ... ...
vedmo4ka, >
FOREVER, vedmo4ka> ?
Alex1990, LadyKISS> ladyKiss ????
braunschweig, vedmo4ka> , )
braunschweig, vedmo4ka>
vedmo4ka, FOREVER> ....
braunschweig, vedmo4ka>
aventa, braunschweig>
vedmo4ka, braunschweig> .... ...
vedmo4ka, > .... ...
, KatenokV> . .
braunschweig, vedmo4ka>
vedmo4ka, FOREVER> )))
braunschweig, aventa>
aventa, braunschweig> ..
FOREVER, vedmo4ka> _ )
braunschweig, aventa> ) )
Stoned Raider, > Armin van Buuren - DJ 1 In The World
vedmo4ka, FOREVER>
aventa, braunschweig> , !?!
,
vedmo4ka, braunschweig> ... ? )))))
, KatenokV> , ?
braunschweig, vedmo4ka> )
aventa, braunschweig> ..
Stoned Raider, > - Leenex FM?
vedmo4ka, braunschweig> )))
braunschweig, vedmo4ka> [01:35:38] 48
vedmo4ka, Stoned Raider> ? ))))
vedmo4ka, braunschweig> [01:36:11] ..... ... )
aventa, braunschweig> ,!
Stoned Raider, vedmo4ka> - !))) )))
braunschweig, vedmo4ka> !? _
Stoned Raider, braunschweig> ?)))
vedmo4ka, braunschweig> ... 45%
braunschweig, vedmo4ka> 4
aventa, braunschweig> ?
braunschweig, vedmo4ka> 20
aventa, braunschweig>
vedmo4ka, braunschweig> [01:38:05] .... 4 . )))
vedmo4ka, braunschweig> [01:38:23] ))))
braunschweig, vedmo4ka> ) )
vedmo4ka, braunschweig> ....
braunschweig, aventa> ? )
vedmo4ka, braunschweig> [01:39:24] ? )))
Sin89, KatenokV> .
braunschweig, vedmo4ka> ) )
vedmo4ka, Stoned Raider> ?? ))))))
aventa, braunschweig> ...
aventa, braunschweig>
Stoned Raider, vedmo4ka> ... ))))
aventa, braunschweig> -
vedmo4ka, Stoned Raider> ? )))
Sin89, KatenokV> .
braunschweig, Sin89> [01:42:09]
braunschweig, aventa> ?
Stoned Raider, vedmo4ka> ))))
vedmo4ka, Stoned Raider> ? )
aventa, braunschweig> 7-8
omna, (
Stoned Raider, vedmo4ka> , , )))!
vedmo4ka, > ? )))))))))
vedmo4ka, Stoned Raider> [01:44:11] !!!! !!!!!!
alik,
aventa, braunschweig> ?
Stoned Raider, > - ?
krevVedko, vedmo4ka> ,
braunschweig, aventa>
aventa, braunschweig> ?
vedmo4ka, braunschweig> , ))))
Stoned Raider, > ...
braunschweig, vedmo4ka> )
28_164_61_1, 28_164_61_1, romaha>
vedmo4ka, braunschweig> [01:46:14] ))))
, _100%> )
Stoned Raider, vedmo4ka> )
vedmo4ka, Stoned Raider> [01:46:50] ????
_100%, ((((
krevVedko, vedmo4ka> , ? :)
vedmo4ka, braunschweig> )) ))))
rino, !!!!
krevVedko, vedmo4ka> 0 :D xD
aventa, braunschweig> ))
vedmo4ka, Stoned Raider>
braunschweig, vedmo4ka> [01:47:43] )
vedmo4ka, krevVedko> ))) ))) ??? ??? ))))))
braunschweig, aventa> )
Sin89, KatenokV> ??
rino, konfetik, omna, , Guru22_SP_Cv, Fatal Error> !!!!!!!!!!
Guru22_SP_Cv, konfetik> =)
vedmo4ka, braunschweig> [01:48:07] ))) ??? )))
aventa, braunschweig> =)
braunschweig, vedmo4ka> ) )
vedmo4ka, braunschweig> ..... ??? ))))
, KatenokV> . .
braunschweig, aventa> )
_100%, > ????
braunschweig, vedmo4ka> [01:49:24] )
alik, )>
Stoned Raider, vedmo4ka> , )))
KatenokV, Sin89> ,
krevVedko, vedmo4ka> 1 ,
aventa, braunschweig>
vedmo4ka, braunschweig> ... , , , , ........ ))) )))
, KatenokV> - , , ?
braunschweig, @> )
vedmo4ka, Stoned Raider> )) ))) !!!!!
aventa, braunschweig> [01:50:54]
braunschweig, vedmo4ka>
rino, 28_164_61_1>
Guru22_SP_Cv, > ?)
vedmo4ka, krevVedko> )))))
krevVedko, vedmo4ka> 1 1 1
@, braunschweig> . !
braunschweig, aventa> ) )))
, KatenokV> , , ?
vedmo4ka, braunschweig> ))))
28_164_61_1, romaha, >
braunschweig, aventa> )
vedmo4ka, krevVedko> )))))
Guru22_SP_Cv, > , ... )
Sin89, KatenokV>
Stoned Raider, vedmo4ka> ))) ?)))
aventa, braunschweig> !)
, Guru22_SP_Cv> )))
braunschweig, @> ? ?
Guru22_SP_Cv, > (
Sin89, KatenokV>
vedmo4ka, krevVedko> ))) )))
Stoned Raider, $GUF$> ?
Guru22_SP_Cv, > ))))
@, braunschweig> 300 , .
vedmo4ka, Stoned Raider> ... ... ...
Guru22_SP_Cv, > ... )
braunschweig, @> ) ) )
aventa, braunschweig> ,
vedmo4ka, krevVedko> !!!!! !!!!!!
@, braunschweig> , 3
braunschweig, aventa> ) )
Sin89, KatenokV>
aventa, braunschweig> -
krevVedko, vedmo4ka> 1 1
aventa, braunschweig> [01:55:13]
vedmo4ka, braunschweig> ... ??? )))))
rino, __>
braunschweig, @> [01:55:07] )
Stoned Raider, vedmo4ka> , , )))
braunschweig, vedmo4ka>
KatenokV, Sin89>
vedmo4ka, krevVedko> ))) ))))
braunschweig, aventa> [01:55:28] )
aventa, braunschweig> [01:55:52] ... ?
vedmo4ka, Stoned Raider> ? ))
, Stoned Raider>
@, braunschweig> , !
Guru22_SP_Cv, > ))
aventa, braunschweig> [01:56:26] ...
, Guru22_SP_Cv> , ?)))
braunschweig, aventa> ) , , )
braunschweig, aventa>
Stoned Raider, vedmo4ka> , ))), )
$GUF$, Stoned Raider>
aventa, braunschweig>
braunschweig, aventa> 10)
, KatenokV> . . . .
braunschweig, aventa> [01:57:19] ))) )
aventa, braunschweig> [01:58:13]
Stoned Raider, $GUF$> ? 16 )
krevVedko, vedmo4ka> , xD
braunschweig, aventa> )
vedmo4ka, krevVedko> .... .... .... ))) )))) .... ... )))
aventa, braunschweig> [01:58:31]
krevVedko, vedmo4ka> [01:58:55] 1 1 1 1 , i 1
braunschweig, aventa> )))
Stoned Raider, > & 47 -