Comedy-Chat.Ru:
:
· 21.06.2009

:
· 00:00 ()
· 01:00
· 02:00
· 03:00
· 04:00
· 05:00
· 06:00
· 07:00
· 08:00
· 09:00
· 10:00
· 11:00
· 12:00 ()
· 13:00
· 14:00
· 15:00
· 16:00
· 17:00
· 18:00
· 19:00
· 20:00
· 21:00
· 22:00
· 23:00

21.06.2009 - 02:00

aventa, braunschweig> ,
vedmo4ka, Stoned Raider> [01:57:56] ....)))
krevVedko, > feat. - 3:54
krevVedko, > [02:00:03]
Stoned Raider, $GUF$> ? !
braunschweig, aventa> ) )
vedmo4ka, krevVedko> .... .... )))))
Stoned Raider, krevVedko> )
aventa, braunschweig> ...,
Ponshe, > :)
aventa, braunschweig> [02:01:18]
braunschweig, aventa> )
aventa, braunschweig> [02:01:48]
krevVedko, vedmo4ka> 1 i 1 ?)
vedmo4ka, krevVedko> ... )))) ))) )) )))
krevVedko, Stoned Raider> ?
Stoned Raider, $GUF$> ... , ""
aventa, braunschweig>
Stoned Raider, krevVedko> -
aventa, braunschweig>
rino, !!! >
Arm Fedayn, > !
Ponshe, > [02:03:17] )))
Stoned Raider, Arm Fedayn> ))) )))))))))
$GUF$, Stoned Raider>
braunschweig, aventa> ) )
Arm Fedayn, Stoned Raider>
Stoned Raider, > )))
, double_sugar>
$GUF$, Stoned Raider>
, double_sugar> -
Arm Fedayn, Stoned Raider>
Stoned Raider, $GUF$> , - !
Ponshe, __>
Ponshe, __>
Arm Fedayn, > ?
Stoned Raider, Arm Fedayn> --, )))
vedmo4ka, > )))))))))))
Ponshe, vedmo4ka>
Arm Fedayn, Stoned Raider> ?
krevVedko, , , ,? , xDD
Stoned Raider, > Marselle feat. -
Ponshe, vedmo4ka> )))
Stoned Raider, Arm Fedayn> [02:06:59 ] )))
Guru22_SP_Cv, > ?))
vedmo4ka, > .............
Stoned Raider, vedmo4ka> , !
, [02:09:06] ))
$GUF$, Stoned Raider>
SAITING, vedmo4ka>
vedmo4ka, krevVedko> c )))))
aventa, braunschweig>
Guru22_SP_Cv, konfetik> - )))
braunschweig, aventa>
braunschweig, vedmo4ka> ?
aventa, braunschweig> ?
vedmo4ka, braunschweig> , !!!!!
Sin89, )> -) !
Guru22_SP_Cv, > )))
STORM, STORM> est telki xocho poznakomitsya
$GUF$, Stoned Raider>
aventa, braunschweig> )
Stoned Raider, vedmo4ka> , , !!!
), > .
aventa, braunschweig> ?
braunschweig, aventa> ) )
vedmo4ka, braunschweig> ??????????
aventa, braunschweig> [02:13:04]
rino, __>
aventa, braunschweig> [02:13:09] ?
vedmo4ka, braunschweig> [02:13:17] ??? )))
Stoned Raider, vedmo4ka> ......
aventa, braunschweig> [02:13:33] !)
braunschweig, aventa>
braunschweig, vedmo4ka>
aventa, braunschweig> [02:13:53] , !
Stoned Raider, $GUF$> Guf feat. -
braunschweig, aventa> [02:13:57] )
alik, )>
aventa, braunschweig> ))
braunschweig, aventa>
$GUF$, Stoned Raider>
Guru22_SP_Cv, > ))
vedmo4ka, braunschweig> ......
aventa, braunschweig>
braunschweig, aventa> [02:15:10] )
Stoned Raider, $GUF$> ... ...
Sin89, KatenokV> ! ? !"
vedmo4ka, braunschweig> ...
aventa, braunschweig> !!! .. ))
STORM, kto nibud est tut poqovorit xochu s devushkoy
__, > , , - !
$GUF$, Stoned Raider>
braunschweig, aventa> [02:16:08]
vedmo4ka, braunschweig> !!!!!
Ponshe, __> [02:16:22]
braunschweig, aventa> , ,
aventa, braunschweig> ... ..
__, Ponshe> , !
braunschweig, aventa> )
vedmo4ka, braunschweig> )))
Stoned Raider, $GUF$> , ... , - !
rino, __>
braunschweig, aventa> )
DemieN, > [02:16:39] ! ?!
braunschweig, aventa> )
aventa, braunschweig> ..
Stoned Raider, __> -)))
braunschweig, aventa> )
__, Stoned Raider> ?
aventa, braunschweig> ,
$GUF$, Stoned Raider>
DemieN, > ))
aventa, braunschweig>
alik, __>
braunschweig, aventa> )
braunschweig, aventa> ) 2 )
Guru22_SP_Cv, > ?
braunschweig, aventa> )
Stoned Raider, __> ))) ))) ?
__, rino> ! =)))
aventa, braunschweig> ! - ..
braunschweig, aventa> [02:19:38] ?
rino, __>
__, rino> ! =)))
Ponshe, > (((((
Stoned Raider, > , ! !
vedmo4ka, Stoned Raider>
braunschweig, aventa> ) )
aventa, braunschweig>
rino, __> [02:19:57]
$GUF$, Stoned Raider>
Stoned Raider, __> ?
Stoned Raider, $GUF$, braunschweig> , !
__, )))> , ?
aventa, braunschweig> ..
Stoned Raider, __> )
braunschweig, aventa> 3 )
braunschweig, aventa> [02:21:15] ?
aventa, braunschweig>
rino, __> [02:20:49] -
aventa, braunschweig> [02:21:36] ,
Stoned Raider, __> ))))))
braunschweig, aventa> )
__, rino> -, ! =)))
braunschweig, aventa> [02:22:01] ?
__, Stoned Raider> , 391094040
aventa, braunschweig>
_100%, > )
, > ))
$GUF$, Stoned Raider>
__, > [02:22:35] !
braunschweig, aventa> [02:22:32]
aventa, braunschweig> [02:22:22] , !
Ponshe, __>
Ayrus, > [02:22:35]
__, Ponshe> !
Ponshe, )))>
Ponshe, __>
braunschweig, aventa> ) )
__, Ponshe> [02:23:36] ?
Guru22_SP_Cv, > ?)))
Ponshe, __> [02:23:57] !!!
aventa, braunschweig> ))
Ponshe, __> [02:24:05]
aventa, braunschweig> ,
braunschweig, aventa> )
, Ponshe> ?
braunschweig, aventa> )
aventa, braunschweig> ,
_100%, Ponshe> [02:25:01] ??????
, Ponshe> ,
alik,
braunschweig, aventa> )
aventa, braunschweig> [02:24:59] ?!
__, Ponshe> !
Ponshe, _100%>
braunschweig, aventa> [02:25:35]
__, _100%> , ! 100 ! =)
, >
__, _100%> ?
aventa, braunschweig> [02:25:27] ...
_100%, __> ?
Guru22_SP_Cv, > , ))))
))), __> ekssssssssssssssssssssssssssss<<<<<<<<<<<<ffffffff>>>ccccccmmmmmmmmm
braunschweig, aventa> [02:26:33] ) )
, >
, ))) . : [02:27:10]
))), __> )))))
Ponshe, _100%> [02:27:23] )))))
aventa, braunschweig> [02:27:18] , , -... !
, , Guru22_SP_Cv>
SAITING,
__, _100%> ! ?
aventa, [02:29:17] ""
braunschweig, aventa> ) )
_100%, __> ((( ( ...
))), __, Ponshe>
aventa, braunschweig>
Ponshe, ))), __>
aventa, braunschweig>
_100%, __> ___
__, _100%> ! ! =)))
braunschweig, aventa> )))
aventa, braunschweig>
Ponshe, __> [02:31:08 ]
aventa, braunschweig> [02:31:36]
braunschweig, aventa> [02:31:41]
braunschweig, aventa> [02:31:56]
braunschweig, aventa> )
braunschweig, aventa> [02:31:56]
Shadow_master, > ?
Ponshe, __>
__, dark_evik> , ?
_100%, > A.w.e.r.S._[eGenius]_-_Midnight_Fantasy_(ft.airklubb).mp3
, Shadow_master> ,
braunschweig, > ?
__, Shadow_master> [02:33:12] , !
aventa, braunschweig> )) .. ,
, Shadow_master> ))
__, braunschweig> [02:33:44] !
braunschweig, aventa> [02:33:44] 𸸸 !
dark_evik, __> , ?
braunschweig, __> )
Shadow_master, __> ))
, Shadow_master> , , ,
Shadow_master, > :)) ... ?))
Ponshe, ?
aventa, braunschweig> [02:34:05] ..
__, dark_evik> , , , !
_100%, > )
, > ,
__, _100%> !
braunschweig, aventa> ) )
__, )))> ? = ?
Shadow_master,
, > ?
, __> !
Shadow_master, , ,
aventa, braunschweig> )
, > ))
braunschweig, aventa> [02:36:04] )))
, __>
, > , ,
__, > , , , !
Shadow_master, , ...
, __>
aventa, braunschweig> !
, __> !
braunschweig, aventa> [02:37:13]
, [02:37:16] ))
, __> !
Shadow_master, Ayrus, > ...
dark_evik, > ?
aventa, braunschweig> , ,
Ayrus, >
, Shadow_master> , ,
, __> ??
braunschweig, aventa> )
))), __> .....(((((((((((((
Guru22_SP_Cv, > ... .. ? :-\
))), __>
Shadow_master, > ,
__, )))> ! ?
, Ayrus> , ,
, > ?)
, __>
, Guru22_SP_Cv>
aventa, braunschweig> !
, > ,
, __> ???
, Shadow_master> ,
braunschweig, aventa> )
Ayrus, >
))), __> ..
aventa, braunschweig> ""
__, > .. , , ! =)
Guru22_SP_Cv, > , ...
__, )))> ! -?
braunschweig, aventa> )))
, Ayrus> , ,
, __> !
dark_evik, > ! ))
, > ? , 3
, dark_evik> ???
braunschweig, >
Guru22_SP_Cv, > )))
__, > ...... 100 , !
aventa, braunschweig> " "
aventa, braunschweig>
))), __> ... .... )))))))) ... !))))))
Ayrus, >
__, braunschweig> [02:41:48] , !
__, )))>
dark_evik, >
braunschweig, aventa, __> ))))
, Ayrus> , 7
,
braunschweig, __, aventa> *
, > ,
Ayrus, >
Shadow_master, > [02:40:10] :)
, Ayrus> 2
aventa, braunschweig> )
Ayrus, > 3
, Shadow_master> , , , ....
, ??????????????
braunschweig, aventa> )
aventa, braunschweig> ) )
, Guru22_SP_Cv> , (((
, Ayrus> , ,
aventa, braunschweig> )
braunschweig, > ?
, Shadow_master> ,
, > ))
Ayrus, >
braunschweig, aventa> )))
, Guru22_SP_Cv> , (
Shadow_master, > . ...
braunschweig, > )
, Guru22_SP_Cv> , .
braunschweig, >
, braunschweig> , , - -
Ayrus, >
vedmo4ka, braunschweig> ....
, > , , ,
Ponshe, aventa>
braunschweig, > [02:46:55]
, Shadow_master> , ,
dark_evik, braunschweig> !
aventa, Ponshe> ?
Ponshe, aventa>
Shadow_master, > <-- ....
Guru22_SP_Cv, _ARiNka_> ... =)
, dark_evik . : [02:49:01]
, Shadow_master> , ... , ,
_ARiNka_, > ..
, Shadow_master> [02:49:03] ))
, dark_evik . : [02:49:32]
dark_evik, KatenokV> !
Shadow_master, > ... =)
Ponshe, aventa> [02:49:17]
, Shadow_master> , .....
aventa, Ponshe> ?!)
Shadow_master, > ... . )
vedmo4ka, > ....... ..... !!!!!!!!!!!
Shadow_master, > ,
, Shadow_master> ,
Ayrus, Shadow_master, >
Ponshe, aventa> [02:50:52] -
Shadow_master, Ayrus, > _
vedmo4ka, Ayrus, Shadow_master, > [02:51:42] !!!!!!!
, Shadow_master> , , ,
, Guru22_SP_Cv> --!!!!!)))))))
aventa, Ponshe> ))
, vedmo4ka> ,
vedmo4ka, > )) )) )))
aventa, Ponshe>
Ayrus, , Shadow_master>
, Ayrus> , , ,
Ponshe, aventa> [02:53:09]
__, vedmo4ka> , !
, vedmo4ka> , ,
Shadow_master, Ayrus, > _ ,
vedmo4ka, __>
Ayrus, >
Guru22_SP_Cv, > ... )))
, Shadow_master> ?
aventa, Ponshe> ))
vedmo4ka, > [02:53:51] ))
Shadow_master, , 500 .... ...
, vedmo4ka> ?
Guru22_SP_Cv, > ?))))
vedmo4ka, Shadow_master> [02:54:59] !!!!!!!!!! !!!!!!
aventa, Ponshe> )
, Guru22_SP_Cv> , )
Shadow_master, ..... .......
vedmo4ka, > .... .... ....
Ponshe, aventa>
vedmo4ka, [02:55:51] ........
, vedmo4ka> [02:54:59] , , ,
aventa, Ponshe> ?!!
, Guru22_SP_Cv> , ?)
vedmo4ka, Shadow_master> [02:55:51] ))))))
Shadow_master, ... ...
Shadow_master, ....
Ponshe, [02:56:30]
, _ARiNka_> , DemieN !
, Shadow_master> , , -
vedmo4ka, > [02:56:15] )) ))) )))
vedmo4ka, [02:56:55] .... !!!!!!!!!!!!!!!
Guru22_SP_Cv, > ?
Ayrus, Shadow_master, vedmo4ka, >
Shadow_master, ... ... .... ...) 100 -
, vedmo4ka> ,
vedmo4ka, > [02:57:46] )))
, Guru22_SP_Cv> , .
Guru22_SP_Cv, > ))))
vedmo4ka, [02:58:06] ... .....
DemieN, konfetik, > )))
, Ayrus> , ,
, Guru22_SP_Cv> , ?
Shadow_master, ....
_ARiNka_, > [02:57:11] .. ))))
Guru22_SP_Cv, > ... ))))))))
, Guru22_SP_Cv> ))) , ?)))
aventa, ,
, Shadow_master> , ,
_ARiNka_, DemieN> )))
, _ARiNka_> , " "
__, > [02:58:06] [02:58:24] !
vedmo4ka, > ......... .......
Guru22_SP_Cv, > ... )))))))) ))))
Shadow_master, ,